Het Territorium Noord is een deel van de stad rond het Noordstation, dat wordt doorkruist door de kleine ring, het kanaal en de spoorwegen. Het bestaat uit de volgende wijken: Brabant - Sint-Lazarus - Botanique, Masui-Gaucheret, Maximiliaanpark Noord - Lakense Haard, Maximiliaanpark Zuid - Ensemble Amelinck, Centrum Rogier-Vooruitgang, en de Manhattanwijk.

Dit gebied gaat door een grote transformatie. We willen dat die transformatie een antwoord biedt op de wensen van wie in deze wijken woont, werkt of gewoon bezoekt. Daarom was er in 2020 een eerste fase van publieke bevraging. Met de resultaten van deze bevraging en met de adviezen van de gewestelijke instellingen, gemeenten en verenigingen, heeft perspective.brussels een diagnose opgesteld. Deze diagnose vormt een gemeenschappelijke basis om een toekomstvisie uit te werken.

We vragen nu uw mening over die toekomstvisie, zo helpt u ons deze verder uit te werken.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20-25 minuten in beslag.